Gorička društva in zavodi oziroma nevladni sektor Goričkega

 

Na Goričkem je v letu 2012 bilo skupno 450 nevladnih organizacij. Od tega jih je 437 društev, 11 zavodov in 2 ustanovi. 


Tabela: Nevladne organizacije na Goričkem

OBČINA

DRUŠTVA*

ZAVODI

USTANOVE

ŠTEVILO VSEH NVO

CANKOVA

31

 

 

31

GORNJI PETROVCI

45

 

 

45

GRAD

28

2

 

30

HODOŠ

6

1

 

7

KUZMA

20

 

 

20

MORAVSKE TOPLICE

93

5

1

99

PUCONCI

85

2

 

87

ROGAŠOVCI

44

 

 

44

ŠALOVCI

30

1

 

31

TIŠINA

55

 

1

56

GORIČKO

437

11

2

450

Vir: *Register društev 2012, AJPES 2011

 

Nevladne organizacije na območju LAS Goričko predstavljajo 28,3 % vseh nevladnih organizacij, ki delujejo v pomurski regiji. V pomurski regiji je registriranih 1588 nevladnih organizacij – 1499 društev, 79 zavodov, 10 ustanov (AJPES 2011). Torej deluje na območju 10 občin Goričkega, več kot četrtina nevladnih organizacij Pomurja. Glede na vsa društva v Pomurju (glej graf) deluje na Goričkem 29,1 % društev (437). Glede na število vseh pomurskih zavodov je na Goričkem 14 % zavodov (11). Ustanove na Goričkem pa predstavljajo 20 % vseh ustanov v Pomurju (2).

Graf: Primerjava števila NVO na Goričkem in v Pomurju

Vir: Register društev 2012, AJPES 2011 – lasten izračun

Na območju Goričkega (glej graf 2) deluje 450 nevladnih organizacij, ki so razdeljene na naslednji način:  97,1 % društev (437), 2,4 % zavodov (11) in 0,45 % ustanov (2).


Graf 2: Struktura NVO na Goričkem

Vir: Register društev 2012, AJPES 2011 – lasten izračun

 

V nadaljevanju je podroben pregled društev po vseh občinah na Goričkem, vključujoč značilnosti in opis posamezne občine. Glede na to, da nas najbolj zanimata področji kulture in turizma ta del obravnavamo podrobneje. Prav tako predstavimo delovanje najbolj aktivnih društev s teh področjih.

Podrobno predstavitev nevladnih organizacij Goričkega lahko najdete v Analiza stanja nevladnih organizacij na Goričkem.

pdfAnaliza_Na_Gorickem_se_dogaja (.pdf 2.0MB)


Novice

Vzpostavili smo facebook skupino

Za namen promocije spletnega portala www.nagorickem.si smo vzpostavili tudi skupino na facebooku, ki se ji lahko pridružite tukaj.

Predstavitev projekta in spletne strani

Na otvoritvi Vulkanije na Gradu je ekipa LRF za Pomurje na predstavitveni stojnici predstavljala projekt "Na Goričkem se dogaja" in nov spletni portal www.nagorickem.si, ki ponuja širok nabor ...

Projekt "Na Goričkem se dogaja" bo na Vulkaniji

V okviru projekta predvideno Start up kampanjo promocije in aktivacije nevladnih organizacij, bomo izvedli na otvoritvi Vulkanije, ki bo 31.8.2013 pri Gradu.
Poiščite nas na prizorišču, da prejmete ...