Projekt


Območje LAS Goričko je podeželsko območje, z potenciali na področju kulture in turizma ter z veliko ustvarjalnega entuizma med kulturnimi ustvarjalci.Projekt stremi k trajnemu varovanju naravne in kulturne dediščine ter vzpostavlja turistično in kulturno mrežo, ki bo dolgoročno prispevala k večji prepoznavnosti Pomurske regije. Spodbuditi želimo organizirano in trajnostno delovanje kulturnih dejavnikov ter preboj dogajanja na Goričkem v turistično ponudbo regije.

Projekt je inovativne narave, saj vključuje razvoj sistematičnega upravljanja na področju kulturnega in turističnega dogajanja na podeželju. Neposredno bomo povezali organizatorje dogodkov, ki si bodo v okviru projekta izmenjali izkušnje, evidentirali bomo ključno problematiko in korake, ki bodo dvignili nivo kvalitete in izvedbe prireditev v prihodnosti.


S projektom želimo:

 • Ugotoviti ključne pomanjkljivosti in prednosti v nevladnem sektorju
 • Vzpostaviti komunikacijsko mrežo in bazo podatkov
 • Pripraviti izhodišča in selekcijo potencialnih točk Goričkega
 • Dvigniti prepoznavnost dogodkov in prireditev
 • Prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu dogodkov in prireditev za ohranitev kulturne dediščine območja.

Aktivnosti projekta

 • Analiza obstoječega stanja
 • Priprava strateških okvirjev z evidentiranjem potencialnih kulturnih točk
 • Usposabljanja in srečanja z društvi (priprava izhodišč za izbor kampanje)
 • Izdelan promocijski material za kampanjo
 • Izvedba kampanje za Aktiviranje kulturnega potenciala Goričkega
 • Vzpostavljena spletna stran www.nagorickem.si
 • Promocijsko animacijske zloženke

Projekt se izvaja na območju LAS Goričko in vključuje:
 • Nevladne organizacije
 • Prebivalce LAS Goričko
 • Pedagoške delavce
 • Vaške skupnosti
Projekt podpirajo:

Novice

Vzpostavili smo facebook skupino

Za namen promocije spletnega portala www.nagorickem.si smo vzpostavili tudi skupino na facebooku, ki se ji lahko pridružite tukaj.

Predstavitev projekta in spletne strani

Na otvoritvi Vulkanije na Gradu je ekipa LRF za Pomurje na predstavitveni stojnici predstavljala projekt "Na Goričkem se dogaja" in nov spletni portal www.nagorickem.si, ki ponuja širok nabor ...

Projekt "Na Goričkem se dogaja" bo na Vulkaniji

V okviru projekta predvideno Start up kampanjo promocije in aktivacije nevladnih organizacij, bomo izvedli na otvoritvi Vulkanije, ki bo 31.8.2013 pri Gradu.
Poiščite nas na prizorišču, da prejmete ...